8-9 maja 2016 r. BADANIA USG PSÓW I KOTÓW

Trwają zapisy na badania USG psów i kotów. Badania wykonywane będą przez lekarzy weterynarii biorących udział w szkoleniu ultrasonograficznym w dniach 08.-09.05.2016 r.

Ze względu na tematykę szkolenia, zapisujemy  pacjentów z podejrzeniem zmian nowotworowych lub ze stwierdzonymi nowotworami, jak również pacjentów w podeszłym wieku.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie (22 414 18 12) lub mailowo (info@wet-akademia.pl). Zainteresowanych poprosimy o podanie imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz danych pacjenta: imienia, gatunku zwierzęcia, rasy, wieku, wskazań do badania. Skontaktujemy się w celu ustalenia godziny badania.

Ważne informacje:

– pacjent powinien być na czczo (8 – 12 godzin bez jedzenia)

– do badania golimy podbrzusze

– czas trwania badania – ok. 30 minut

– badanie nadzorowane są przez specjalistów: dr n. wet. Annę Kosiec-Tworus i lek. wet. Jacka Wośko

– miejsce badania: Przychodnia Rehabilitacyjna ul. Zamiany 12 Warszawa

– dostępne godziny:
niedziela 08.05. godz. 15 – 19
poniedziałek 09.05.  godz. 8:30 – 12:30

UWAGA: Istnieje już możliwość otrzymywania informacji o kolejnych badaniach diagnostycznych dla zwierząt. W tym celu, w panelu po lewej stronie, należy wpisać swój adres e-mail i zaznaczyć listę „DLA OPIEKUNÓW ZWIERZĄT”.