Warsztaty Anestezjologiczne

Termin
14-15.10.2017

Prowadzący
lek. wet. dr n. wet. Piotr Skrzypczak
lek. wet. Małgorzata Łuczak

Program

14.10.2017 (sobota)
WYKŁADY 
Zastosowanie znieczulenia w zależności od stanu pacjenta (pacjent kardiologiczny, neurologiczny, wstrząsowy)
Modele znieczulenia z zastosowaniem nowo zarejestrowanych leków w Polsce
Analgezja okołooperacyjna z uwzględnieniem znieczuleczenia miejscowego

15.10.2017 (niedziela) WARSZTATY
Anestezja wziewna – prowadzenie znieczulenia pacjenta w aspekcie praktycznym
Monitoring okołooperacyjny (kapnometria, kapnografia, pulsoksymetria, EKG, ciśnienie nieinwazyjne)
Techniki znieczulenia miejscowego i anestezja epiduralna (ćwiczenia praktyczne)
Znieczulenie infuzyjne z wykorzystaniem wlewu ciągłego CRI, VRI

FOTORELACJA