Badanie Dopplerowskie – Warsztaty

Termin
16.11.2013 r.

Prowadzący
dr n. wet. Anna Kosiec-Tworus

Program
Zastosowanie badania dopplerowskiego w diagnostyce chorób naczyń i narządów jamy brzusznej u zwierząt

  • metody i tryby obrazowania dopplerowskiego
  • technika badania
  • interpretacja analizy widma przepływu dla poszczególnych naczyń narządów jamy brzusznej
  • ocena układu wrotnego w podejrzeniu zespoleń wrotno obocznych
  • ocena układu wrotnego w podejrzeniu nadciśnienia wrotnego
  • ocena przepływu krwi w naczyniach wewnątrznerkowych w diagnostyce chorób nerek
  • diagnostyka zakrzepic dużych i małych naczyń
  • ocena unaczynienia zmian rozrostowych we wstępnej diagnostyce onkologicznej
  • ocena unaczynienia i analiza widma przepływu krwi przez węzły chłonne

Po części wykładowej odbyło się 3-godzinne badanie pacjentów (3-osobowe grupy)