Badanie dopplerowskie

Termin
25 października 2015 r.

Prowadzący
dr n. wet. Anna Kosiec-Tworus (wykłady i warsztaty)
lek. wet. Jacek Wośko (warsztaty)

Program
Zastosowanie badania dopplerowskiego w diagnostyce chorób naczyń i narządów jamy brzusznej u zwierząt

1. Wstęp
– metody i tryby obrazowania dopplerowskiego
-technika badania
– interpretacja analizy widma przepływu dla poszczególnych naczyń narządów jamy brzusznej
2. Zastosowanie kliniczne
– ocena układu wrotnego w podejrzeniu zespoleń wrotno obocznych
– ocena układu wrotnego w podejrzeniu nadciśnienia wrotnego
– ocena przepływu krwi w naczyniach wewnątrznerkowych w diagnostyce chorób nerek
– diagnostyka zakrzepic dużych i małych naczyń
-ocena unaczynienia zmian rozrostowych we wstępnej diagnostyce onkologicznej
– ocena unaczynienia i analiza widma przepływu krwi przez węzły chłonne

Część praktyczna
Badania pacjentów (3-3,5 godziny)

Miejsce
Warszawa