Badanie Okulistyczne psów, kotów i małych ssaków

Termin
12-13.12.2020 

Prowadzący
lek. wet. Oliwia Lis

Badanie okulistyczne kluczem do prawidłowej diagnostyki chorób oka u psa, kota i małych ssaków

Uwaga! Ze względu na obecną sytuację w kraju i różnego typu obostrzenia, zajęcia teoretyczne pierwszego dnia (sobota) odbędą się on-line, na platformę Zoom. Uczestnictwo w wykładach nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych aplikacji. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma wcześniej link do pokoju, w którym będą się odbywały zajęcia. Prześlemy również z wyprzedzeniem materiały szkoleniowe. 

Program  
sobota 12.12.2020  godz. 9:00 -14:00
Miejsce: Zoom :)

Omówienie poszczególnych etapów badania okulistycznego z uwzględnieniem różnic gatunkowych:
– testy Schirmera
– badanie z wykorzystaniem barwników diagnostycznych
– badanie neurookulistyczne
– pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
– badanie poszczególnych odcinków gałki ocznej z wykorzystaniem lampy szczelinowej
– badanie dna oka w oftalmoskopii pośredniej i bezpośredniej
– kaniulacja dróg nosowo-łzowych
Wskazania do szerszej diagnostyki z wykorzystaniem USG, CT i MRI

niedziela 13.12.2020 
Miejsce: Klinika Weterynaryjna Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 101, Warszawa
Podczas zajęć praktycznych uczestnicy szkolenia samodzielnie przeprowadzają badania okulistyczne pacjentów z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu okulistycznego.
UWAGA: w zależności od liczby uczestników, stworzymy jedną lub dwie grupy ćwiczeniowe. W przypadku 2 grup, zajęcia dla pierwszej grupy odbędą się w godzinach 8:30 – 12:30 a dla drugiej 13:30 – 17:30. 

Koszt

1350 zł – opłata obniżona, tylko dla wpłat zrealizowanych do dnia 10.11.2020 (UWAGA: termin dla obniżonych wpłat przedłużyliśmy do 26.11.2020)
1450 zł – opłata regularna zrealizowana po powyższym terminie, ale nie później niż do dnia 30.11.2020 (o ile jeszcze będą miejsca :) ) 
W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas przerw kawowych, lunch, uczestnictwo w całym szkoleniu (w części wykładowej oraz warsztatach).

UWAGA: Informujemy, że o ostatecznej rezerwacji miejsca na szkolenie decyduje kolejność spływania wpłat.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól i wysłaniu formularza (przycisk „WYŚLIJ”), na Państwa adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z danymi do przelewu. W późniejszym terminie, na ten sam adres, możemy dosyłać szczegóły organizacyjne dotyczące szkolenia, dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność wpisywanego adresu.
UWAGA: W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM  i w razie konieczności skontaktowanie się z nami. 

Wybór szkolenia

Badanie okulistyczne

Dane uczestnika

Numer ten potrzebny jest do wydania dyplomu potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach i do przyznania punktów edukacyjnych (zgodnie z Uchwałą Nr 62/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 października 2011r.)

Osoby nieposiadające powyższego numeru, wpisują "0"

Dane do faktury

Dieta

z mięsembez mięsabez rybinna (jaka):

Uwagi

W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o naszych warsztatach? Proszę zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi lub wpisać własną.

z naszej stronyod znajomegoz informacji e-mailowejz Facebooka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez firmę Akademia Fredwet Dorota Lipińska z siedzibą w Wyględach przy ul. Kujawskiego 112 w celu organizacji i przeprowadzenia powyższego szkolenia. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu prawidłowego wykonania usługi.

Powrót