Badanie ultrasonograficzne królików i gryzoni

USG królików i gryzoni

Termin
28-29.03.2020  Trwa rejestracja

Prowadzący
lek. wet. Katarzyna Godzielińska
lek. wet. Kaja Bohdanowicz

   Program USG królików i gryzoni

sobota (9:00 – 18:00)
Sesje wykładowe + pokazowe badanie

 1. Wprowadzenie do ultrasonografii
 2. Przygotowanie pacjenta do badania ultrasonograficznego
 3. Technika i plan badania
 4. Sztuka tworzenia prawidłowego opisu
 5. Trudności związane z badaniem ultrasonograficznym u drobnych ssaków
 6. Anatomia oraz prawidłowy wygląd narządów jamy brzusznej, różnice międzygatunkowe:
  – Ocena przewodu pokarmowego (żołądek, jelito cienkie, jelito grube, woreczek okrągły u królików)
  – Ocena wątroby (miąższ, drogi żółciowe, układ naczyniowy, wnęka wątroby)
  – Ocena układu moczowego (nerki, moczowody, pęcherz moczowy)
  – Ocena układu rozrodczego ( jajniki, macica, jądra, gruczoły płciowe dodatkowe)
  – Ocena trzustki, śledziony, nadnerczy, węzłów chłonnych jamy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej
 7. Zmiany w narządach jamy brzusznej w najczęściej występujących jednostkach chorobowych u poszczególnych gatunków drobnych ssaków.
 8. Badanie pokazowe królika i kawii domowej

niedziela – część warsztatowa
badania ultrasonograficzne wykonywane przez uczestników szkolenia pod opieką prowadzących (badamy króliki i kawie domowe)
godz. 9:00 – 13:00 warsztaty dla wszystkich uczestników (opcja 4h i 8h)
godz. 14:00 – 18:00 dodatkowe godziny warsztatów dla uczestników biorących udział w opcji 8-godzinnej

Koszt
Istnieje możliwość wyboru spośród poniższych opcji:
I OPCJA: 1450 zł
– wykłady w sobotę + 4 godziny praktyki w niedzielę
II OPCJA: 2150 zł
– wykłady w sobotę + 8 godzin praktyki w niedzielę
III OPCJA: 800 zł
– wykłady w sobotę

UWAGA: Rezerwacja miejsca na szkoleniu nastąpi po dokonaniu opłaty rejestracyjnej (decyduje kolejność wpływania wpłat).

Miejsce zajęć praktycznych (sobota)
Warszawa, Bemovet, ul. Klemensiewicza 7

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól i wysłaniu formularza (przycisk „WYŚLIJ”), na Państwa adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z danymi do przelewu. W późniejszym terminie, na ten sam adres, możemy dosyłać szczegóły organizacyjne dotyczące szkolenia, dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność wpisywanego adresu.
UWAGA: W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM  i w razie konieczności skontaktowanie się z nami. 

Wybór szkolenia

 I OPCJA (4 h warsztatów) II OPCJA (8 h warsztatów) III OPCJA (wykłady)

Dane uczestnika

Numer ten potrzebny jest do wydania dyplomu potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach i do przyznania punktów edukacyjnych (zgodnie z Uchwałą Nr 62/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 października 2011r.)

Osoby nieposiadające powyższego numeru, wpisują "0"

Dane do faktury

Dieta

 z mięsem bez mięsa bez ryb inna (jaka):

Uwagi

W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o naszych warsztatach? Proszę zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi lub wpisać własną.

 z ogłoszenia w prasie ze strony Kliniki Bemowo z naszej strony od znajomego z informacji e-mailowej

captcha

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez firmę Akademia Fredwet Dorota Lipińska z siedzibą w Warszawie przy ul. Kondratowicza 29 lok. 65. w celu organizacji i przeprowadzenia powyższego szkolenia. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu prawidłowego wykonania usługi.

Powrót