Badanie okulistyczne małych ssaków

Termin
15-16.06.2019

Prowadzący
lek. wet. Oliwia Lis

Program
Badanie okulistyczne małych ssaków

15.06.2019 CZĘŚĆ WYKŁADOWA
Choroby oczu małych ssaków – diagnostyka i leczenie

Badanie okulistyczne gryzoni i zajęczaków
Wybrane choroby gryzoni i zajęczaków:
– „Tłuste oko” u świnki morskiej
– „Flesh eye”?
– „Czerwone łzy” u szczura ….problem nie tylko okulistyczny
– Zmiany okulistyczne w przebiegu encephalitozoonozy u królika
– Kostnienie heterotropowe u świnki morskiej
– Wrzodziejące zapalenie rogówki – omówienie diagnostyki i leczenia
– Lipidoza rogówki u świnek morskich – okiem praktyka
– Jaskra u gryzoni i zajęczaków- trudności w diagnostyce i leczeniu
– Zaćma i zwichnięcie soczewki
– Wytrzeszcz oka…co się dzieje?

16.06.2019 WARSZTATY

Badanie okulistyczne w praktyce
(test Schirmera, test fluoresceinowy, ocena przedniego odcinka oka z użyciem lampy szczelinowej i oftalmoskopu, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, ocena tylnego odcinka gałki ocznej, płukanie kanałów nosowo-łzowych)

Koszt
1350 zł – opłata regularna zrealizowana nie później niż na 2 tygodnie przed szkoleniem 
W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas przerw kawowych, lunch, uczestnictwo w całym szkoleniu (części wykładowej oraz warsztatach).

Dodatkowe opcje: 
1200 zł x 2 – pakiet dla dwóch osób
650 zł – uczestnictwo wyłącznie w sesjach wykładowych w dniu 15.06.2019

UWAGA: Informujemy, że o ostatecznej rezerwacji miejsca na szkolenie decyduje kolejność spływania wpłat. W indywidualnych przypadkach wpłatę można rozłożyć na raty. Prosimy o kontakt telefoniczny lub informację w polu UWAGI formularza rejestracyjnego.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól i wysłaniu formularza (przycisk „WYŚLIJ”), na Państwa adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z danymi do przelewu. W późniejszym terminie, na ten sam adres, możemy dosyłać szczegóły organizacyjne dotyczące szkolenia, dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność wpisywanego adresu.
UWAGA: W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM  i w razie konieczności skontaktowanie się z nami. 

Wybór szkolenia

 wykłady (650 zł) całe szkolenie (1200-1350 zł)

Dane uczestnika

Numer ten potrzebny jest do wydania dyplomu potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach i do przyznania punktów edukacyjnych (zgodnie z Uchwałą Nr 62/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 października 2011r.)

Osoby nieposiadające powyższego numeru, wpisują "0"

Dane do faktury

Dieta

 z mięsem bez mięsa bez ryb inna (jaka):

Uwagi

W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o naszych warsztatach? Proszę zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi lub wpisać własną.

 ze strony Kliniki Bemowo z naszej strony od znajomego z informacji e-mailowej

captcha

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez firmę Akademia Fredwet Dorota Lipińska z siedzibą w Wyględach przy ul. Kujawskiego 112 w celu organizacji i przeprowadzenia powyższego szkolenia. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu prawidłowego wykonania usługi.

Powrót