Chirurgia Stomatologiczna Drobnych Ssaków

Termin
16-17.09.2017

Prowadzący
lek. wet. Jakub Kliszcz

WYKŁADY:

– Wskazania do ekstrakcji (teoria a praktyka)
– Słów kilka na temat instrumentarium
– Zalety i wady technik wewnątrz i zewnątrzustnych. 
– Najważniejsze punkty anatomii i topografii zębów w odniesieniu do struktur czaszki
– Omówienie technik operacyjnych z części praktycznej
– Powikłania i komplikacje
– Skutki odległe

WARSZTATY (5 godzin)

Króliki
  • ekstrakcja siekaczy
  • osteotomia żuchwy u królika przy ekstrakcji zębów P1 – M1
  • rynotomia boczna i pośrodkowa u królika
  • cięcie mięśnia żwacza przy ekstrakcji M2
  • pulpektomia 
Kawie domowe: 
  • ekstrakcja siekaczy
  • cięcie mięśnia żwacza przy ekstrakcji P1 szczęk oraz M2 i M3 żuchwy
  • enukleacja przy ekstrakcji zębów M2 i M3 szczęki
  • apicektomia

FOTORELACJA