Warsztaty Neurologiczne – Diagnostyka chorób kręgosłupa (RTG, MRI, CT)

Termin
27-28 września 2019 r. 

Prowadzący
lek. wet. Jacek Sobczyński
lek. wet. Adriana Czerwik
lek. wet. Wojciech Kinda

Warsztaty Neurologiczne
– Radiologia Kręgosłupa w ujęciu praktycznym

Szkolenie przeznaczone jest  dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat badań obrazowych kręgosłupa i ich interpretacji. Omówione zostaną najczęściej spotykane choroby kręgosłupa: ich etiologia, sposoby diagnostyki i możliwości dalszego postępowania. Następnie w małych grupach będziemy pracować na konkretnych przypadkach.

PROGRAM
27.09.2019 (piątek) godz. 14:00 – 18/19:00
Wstęp do techniki wykonywania badań RTG, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego:
– podstawy działania i metody badania.
– które badanie kiedy wybrać? – różnice, wady i zalety
– porównanie obrazów w rezonansie niskopolowym i wysokopolowym

28.00.2019 (sobota) godz. 9:00 – 18:00

Zasady interpretacji badań obrazowych. Jak to zrobić i na co zwracać uwagę?

Najczęściej spotykane choroby kręgosłupa i rdzenia kręgowego wg. schematu VITAMIN D wraz z omówieniem ich etiologii, przebiegu, oraz możliwości postępowania – praca na przypadkach przygotowanych przez prowadzących.
– zator włóknisto-chrzęstny
– krwiaki
– zapalenia rdzenia w tym GME, FIP, discospondilitis 
– urazy kręgosłupa
– anomalie wrodzone kręgów
– niestabilność A-A
– torbiele
– nowotwory
– mielopatia degeneracyjna
– dyskopatie i typy dyskopatii

Część warsztatowa (3 – 4 osobowe grupy)
Praca na przypadkach, badania obrazowe (MRI, CT, RTG) do samodzielnej oceny, wspólne omówienie.

Miejsce
Hotel Czerniewski, ul. Jutrzenki 119, 02-231 Warszawa