Diagnostyka chorób kręgosłupa (RTG, MRI, CT)

Termin
27-28 września 2019 r.  TRWA REKRUTACJA

Prowadzący
lek. wet. Jacek Sobczyński
lek. wet. Adriana Czerwik
lek. wet. Wojciech Kinda

RADIOLOGIA KRĘGOSŁUPA W UJĘCIU PRAKTYCZNYM

Szkolenie przeznaczone jest  dla osób które, chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat badań obrazowych kręgosłupa i ich interpretacji. Omówione zostaną najczęściej spotykane choroby kręgosłupa: ich etiologia, sposoby diagnostyki i możliwości dalszego postępowania.

PROGRAM
Wstęp do techniki wykonywania badań RTG, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego:
– podstawy działania i metody badania.
– które badanie kiedy wybrać? – różnice, wady i zalety
– porównanie obrazów w rezonansie niskopolowym i wysokopolowym

Zasady interpretacji badań obrazowych. Jak to zrobić i na co zwracać uwagę?

Omówienie przypadków najczęściej spotykanych chorób kręgosłupa i rdzenia kręgowego wg. schematu VITAMIN D wraz z omówieniem ich etiologii, przebiegu, oraz możliwości postępowania
– zator włóknisto-chrzęstny
– krwiaki
– zapalenia rdzenia w tym GME, FIP, discospondilitis 
– urazy kręgosłupa
– anomalie wrodzone kręgów
– niestabilność A-A
– torbiele
– nowotwory
– mielopatia degeneracyjna
– dyskopatie i typy dyskopatii

Miejsce
Hotel Czerniewski, ul. Jutrzenki 119, 02-231 Warszawa 

Koszt
1100 zł – opłata obniżona, tylko dla wpłat zrealizowanych do dnia 27.08.2019
1200 zł – opłata regularna zrealizowana nie później niż na 2 tygodnie przed szkoleniem 
W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas przerw kawowych, lunch, uczestnictwo w całym szkoleniu (części wykładowej oraz warsztatach).

UWAGA: Informujemy, że o ostatecznej rezerwacji miejsca na szkolenie decyduje kolejność spływania wpłat.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól i wysłaniu formularza (przycisk „WYŚLIJ”), na Państwa adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z danymi do przelewu. W późniejszym terminie, na ten sam adres, możemy dosyłać szczegóły organizacyjne dotyczące szkolenia, dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność wpisywanego adresu.
UWAGA: W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM  i w razie konieczności skontaktowanie się z nami. 

Szkolenie

Diagnostyka Chorób Kręgosłupa

Dane uczestnika

Numer ten potrzebny jest do wydania dyplomu potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach i do przyznania punktów edukacyjnych (zgodnie z Uchwałą Nr 62/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 października 2011r.)

Osoby nieposiadające powyższego numeru, wpisują "0"

Dane do faktury

Dieta

 z mięsem bez mięsa bez ryb inna (jaka):

Uwagi

W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o naszych warsztatach? Proszę zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi lub wpisać własną.

 z ogłoszenia w prasie ze strony Kliniki Bemowo z naszej strony od znajomego z informacji e-mailowej

captcha

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez firmę Akademia Fredwet Dorota Lipińska z siedzibą w Warszawie przy ul. Kondratowicza 29 lok. 65. w celu organizacji i przeprowadzenia powyższego szkolenia. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu prawidłowego wykonania usługi.

Powrót