Pierwsze kroki w diagnostyce drobnych ssaków – Warsztaty

Termin
10-11.12.2016 r.

Prowadzący
lek. wet. Anna Jałonicka-Rzepka
lek. wet. Joanna Strąk
lek. wet. Agnieszka Wdowiarska
lek. wet. Jakub Kliszcz

Program

1. Pacjent stomatologiczny – leczyć czy odesłać?

Narzędzia oraz umiejętności potrzebne w postępowaniu z różnymi typami pacjentów
stomatologicznych (choroba bezobjawowa, wady zgryzu, ropnie).

Schemat badania jamy ustnej oraz sposób wykonywania i oceny podstawowych zdjęć rtg czaszki.

2. Badanie USG jako pomoc w diagnostyce wybranych chorób królików i gryzoni

Trudności związane z badaniem ultrasonograficznym królików i gryzoni.
Podstawowe zagadnienia z anatomii narządów jamy brzusznej wybranych gatunków drobnych ssaków.
Obraz prawidłowy narządów jamy brzusznej i najczęściej stwierdzane zmiany w wybranych jednostkach chorobowych.

3. Badanie królików i gryzoni. Pierwsze kroki.

Badanie kliniczne u królika, świnki morskiej, szczura, jeża pigmejskiego
– podstawowe jednostki chorobowe wraz z metodami ich diagnozowania
Metody pobierania krwi i interpretacja wyników badań. Na jakie parametry należy zwrócić uwagę u poszczególnych gatunków?

4. Podstawy bezpiecznej sedacji do krótkich procedur lekarskich oraz zasady znieczulenia ogólnego u gryzoni i zajęczaków.

FOTORELACJA