Echokardiografia i badanie dopplerowskie

Termin
zakres podstawowy 01-02 września 2012 r.

Prowadzący
dr n. wet. Urszula Bartoszuk-Bruzzone

Program
Elementy praktyczne i techniczne wykorzystania badania echokardiograficznego

  • badania echokardiograficzne fizjologiczne, jednowymiarowe i dwuwymiarowe
  • projekcje standardowe, wykonywanie pomiarów, odchylenia standardowe
  • analiza funkcjonalna mięśnia sercowego za pomocą badania echokardiograficznego (M-Mode, B-Mode)
  • Badanie dopplerowskie – zasady techniczne, wykorzystanie, rodzaj badań
  • Choroby worka osierdziowego, tamponada serca – przykłady echokardiograficzne, interpretacja wyników badania