Echokardiografia i badanie dopplerowskie

Termin
zakres podstawowy 10-11 grudnia 2011 r.

Prowadzący
dr n. wet. Urszula Bartoszuk-Bruzzone

Program

  • elementy praktyczne i techniczne wykorzystania badania echokardiograficznego
  • badania echokardiograficzne fizjologiczne, jednowymiarowe i dwuwymiarowe
  • projekcje standardowe, wykonywanie pomiarów, odchylenia standardowe
  • analiza funkcjonalna mięśnia sercowego za pomocą badania echokardiograficznego (M-Mode, B-Mode)
  • Badanie dopplerowskie – zasady techniczne, wykorzystanie, rodzaj badań