Ochrona Radiologiczna w Weterynarii

Zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe, lekarze weterynarii pracujący w narażeniu na promieniowanie jonizujące powinni co 3 lata odbyć szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej. A jak jest w praktyce? Czy o tym pamiętamy? A przecież obowiązek ten dotyczy każdego lekarza wykonującego zdjęcia rentgenowskie!

W ramach Warsztatów Radiologicznych (4-6.12.2015), poza wcześniej ustalonym programem, uczestnicy będą mieli dodatkowo okazję zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa pracy w narażeniu, a także z aspektami prawnymi pracy związanej z prowadzeniem weterynaryjnej pracowni rentgenowskiej. Te ważne zagadnienia przybliży nam Inspektor Ochrony Radiologicznej lek. wet. Aleksandra Krygowska-Jankowska.

Więcej informacji o warsztatach