Ostry Dyżur Okulistyczny wrzesień

Termin
13-14.09.2014 r.

Prowadzący
lek. wet. Oliwia Łobaczewska

Program

  • Postępowanie przy wypadnięciu i stłuczeniu gałki ocznej
  • Postępowanie w przypadku wylewów krwi do oka
  • Rany powiek – leczenie chirurgiczne
  • Rany rogówki – postępowanie farmakologiczne i chirurgiczne
  • Ostry atak jaskry