Pobieranie i badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

Termin
31.05.2014

Prowadzący
lek. wet. Jacek Sobczyński
lek. wet. Katarzyna Strandziewicz

Program
CZĘŚĆ WYKŁADOWA

  • wskazania, przeciwwskazania i narzędzia do pobierania płynu mózgowo-rdzeniowego
  • przygotowanie pacjenta, techniki pobierania płynu i trudności z nimi związane
  • podstawowe techniki badania płynu, czyli co możemy zbadać we własnym zakresie
  • dodatkowe metody badania płynu dostępne w laboratoriach
  • obraz cytologiczny badanego płynu i interpretacja wyników

CZĘŚĆ WARSZTATOWA

  • indywidualne ćwiczenie technik nakłucia do pobierania PMR
  • metody badania płynu mózgowo-rdzeniowego w praktyce