Powikłania w anestezjologii

Termin
21-22.09.2019 (REKRUTACJA OTWARTA)

Prowadzący
dr n. wet. Piotr Skrzypczak

PROGRAM
Powikłania w poszczególnych okresach znieczulenia
1. Premedykacja
– Nieprawidłowa podaż leków (forma i dawka)
– Błędy związane z doborem leków
– Zaburzenia wentylacyjne po sedacji
– Pomyłki w premedykacji
2. Powikłania związane z indukcją do znieczulenia
– Podaż leków indukcyjnych poza naczynie – konsekwencje, postępowanie
–  Wpływ poszczególnych środków indukcyjnych na układ oddechowy i krążenia
– Bezdech –  najczęstsze powikłanie w trakcie indukcji
–  Niedotlenienie – konsekwencja bezdechu. Leczenie i przeciwdziałanie.
– Reakcje anafilatyczne i anafilaktoidalne w trakcie indukcji
– Problemy z intubacją
– Wymioty i ulewanie w trakcie indukcji –  zapobieganie, postępowanie
– Zaburzenia kardiologiczne po intubacji
3. Powikłania w trakcie znieczulenia ogólnego
– Przedawkowanie anestetyku infuzyjnego – bolus, wlew, objawy, leczenie
– Przedawkowanie anestetyku inhalacyjnego – objawy, leczenie
– Niewłaściwa głębokość znieczulenia – przyczyny, objawy, postępowanie
– Problemy oddechowe w trakcie znieczulenia ogólnego
– Problemy krążeniowe w trakcie znieczulenia ogólnego
4. Inne powikłania podczas znieczulenia ogólnego i w okresie pooperacyjnym
– Hipertermia
– Hipotermia
– Hipoglikemia
– Pooperacyjne zaburzenia wentylacyjne
– Zaburzenia zachowania i przedłużający stan powrotu świadomości
– Objawy padaczkowe lub padaczkopodobne
– Ślepota pooperacyjna
– Oliguria

Każdego dnia szkolenie rozpocznie się częścią wykładową, która da uczestnikom podstawy do aktywnej pracy podczas warsztatów. Ćwiczenia odbywać się będą  w małych grupach – pracujemy na wybranych przypadkach rozwiązując konkretne problemy anestetyczne. Na koniec burza mózgów i wspólne omówienie.

Miejsce
Miejsce
Hotel Czerniewski, ul. Jutrzenki 119, 02-231 Warszawa 

Koszt
1200 zł – opłata obniżona, tylko dla wpłat zrealizowanych do dnia 19.08.2019
1300 zł – opłata regularna zrealizowana nie później niż na 2 tygodnie przed szkoleniem
W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas przerw kawowych – 2 dni, lunch – 2 dni, uczestnictwo w całym szkoleniu (części wykładowej oraz warsztatach).

UWAGA: Informujemy, że o ostatecznej rezerwacji miejsca na szkolenie decyduje kolejność spływania wpłat.

FORMULARZ REJESTRACYJNY
Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól i wysłaniu formularza (przycisk „WYŚLIJ”), na Państwa adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z danymi do przelewu. W późniejszym terminie, na ten sam adres, możemy dosyłać szczegóły organizacyjne dotyczące szkolenia, dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność wpisywanego adresu.
UWAGA: W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM lub skontaktowanie się z nami. 

Wybór szkolenia

Powikłania w anestezjologii

Dane uczestnika

Numer ten potrzebny jest do wydania dyplomu potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach i do przyznania punktów edukacyjnych (zgodnie z Uchwałą Nr 62/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 października 2011r.)

Osoby nieposiadające powyższego numeru, wpisują "0"

Dane do faktury

Dieta

 z mięsem bez mięsa bez ryb inna (jaka):

Uwagi

W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o naszych warsztatach? Proszę zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi lub wpisać własną.

 z naszej strony od znajomego z informacji e-mailowej z Facebooka

captcha

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez firmę Akademia Fredwet Dorota Lipińska z siedzibą w Wyględach przy ul. Kujawskiego 112 w celu organizacji i przeprowadzenia powyższego szkolenia. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu prawidłowego wykonania usługi.

Powrót