Powikłania w anestezjologii

Termin
21-22.09.2019

Prowadzący
dr n. wet. Piotr Skrzypczak

PROGRAM 
Powikłania w poszczególnych okresach znieczulenia
1. Premedykacja
– Nieprawidłowa podaż leków (forma i dawka)
– Błędy związane z doborem leków
– Zaburzenia wentylacyjne po sedacji
– Pomyłki w premedykacji
2. Powikłania związane z indukcją do znieczulenia
– Podaż leków indukcyjnych poza naczynie – konsekwencje, postępowanie
–  Wpływ poszczególnych środków indukcyjnych na układ oddechowy i krążenia
– Bezdech –  najczęstsze powikłanie w trakcie indukcji
–  Niedotlenienie – konsekwencja bezdechu. Leczenie i przeciwdziałanie.
– Reakcje anafilatyczne i anafilaktoidalne w trakcie indukcji
– Problemy z intubacją
– Wymioty i ulewanie w trakcie indukcji –  zapobieganie, postępowanie
– Zaburzenia kardiologiczne po intubacji
3. Powikłania w trakcie znieczulenia ogólnego
– Przedawkowanie anestetyku infuzyjnego – bolus, wlew, objawy, leczenie
– Przedawkowanie anestetyku inhalacyjnego – objawy, leczenie
– Niewłaściwa głębokość znieczulenia – przyczyny, objawy, postępowanie
– Problemy oddechowe w trakcie znieczulenia ogólnego
– Problemy krążeniowe w trakcie znieczulenia ogólnego
4. Inne powikłania podczas znieczulenia ogólnego i w okresie pooperacyjnym
– Hipertermia
– Hipotermia
– Hipoglikemia
– Pooperacyjne zaburzenia wentylacyjne
– Zaburzenia zachowania i przedłużający stan powrotu świadomości
– Objawy padaczkowe lub padaczkopodobne
– Ślepota pooperacyjna
– Oliguria

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
21.09.2019 (sobota)
9:00 – 14:00 sesje wykładowe
14:00 – 15:00 przerwa obiadowa
15:00 – 18:00/19:00 ćwiczenia na sprzęcie anestezjologicznym (aparat do znieczulenia, respirator, monitor – typowe błędy) 

22.09.2019 (niedziela)
9:00 – 13:30 sesje wykładowe
13:30 – 14:30 przerwa obiadowa
14:30 – 18:30 ćwiczenia
                      – omawianie sytuacji krytycznych na podstawie slajdów z monitora
                      – praca w grupach na wybranych przypadkach,  rozwiązywanie
                        konkretnych problemów anestetycznych 

Miejsce
Miejsce
Hotel Czerniewski, ul. Jutrzenki 119, 02-231 Warszawa