Radiologia Układu Kostnego

Termin
04-06.12.2015

Prowadzący
lek. wet. Wojciech Kinda

04.12.2015 piątek

Choroby okresu osteogenezy i zmiany agresywne

 • dysplazja biodrowa
  – technika badania RTG (badanie podstawowe i techniki alternatywne)
  – anatomia radiograficzna i obraz prawidłowego stawu biodrowego
  – dysplazja biodrowa oraz jej radiograficzna ocena
 • dysplazja łokciowa
  – projekcje radiograficzne
  – obraz prawidłowego stawu łokciowego
  – radiograficzna ocena dysplazji łokciowej
  – zaawansowane techniki obrazowe w ocenie dysplazji łokciowej
 • OCD – patogeneza
  – obraz radiograficzny w przypadku OCD poszczególnych stawów
 • Pozostałe choroby kostno-stawowe okresu osteogenezy – omówienie i przedstawienie najczęstszych chorób okresu kości i stawów okresu wzrostu u psów
  Zmiany agresywne kości  u psów i kotów

Ćwiczenia – interpretacja radiogramów

05.12.2015 sobota

 Radiologia kręgosłupa

 • Wskazania do badania RTG, technika badania RTG, prawidłowe radiogramy i anatomia radiograficzna, ocena radiogramów
 • Badania kontrastowe kręgosłupa: wskazania do wykonania, technika, komplikacje, interpretacja zmian
 • Badania przekrojowe kręgosłupa: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny
 • Obraz radiologiczny chorób kręgosłupa

Ćwiczenia praktyczne, interpretacja radiogramów

06.12.2015 niedziela

Radiologia głowy

 • Czaszka
  – wskazania do badania RTG
  – projekcje RTG i anatomia radiograficzna
  – choroby diagnozowane za pomocą badania RTG
  – wskazania do badania przekrojowego głowy
 • Jama nosowa i zatoki przynosowe
  – projekcje RTG
  – obraz prawidłowy i anatomia radiograficzna
  – ocena radiologiczna chorób jamy nosowej i zatok przynosowych
 • Zęby
  – projekcje RTG
  – obraz prawidłowy, zmiany radiograficzne dotyczące zębów, urazy żuchwy

Ćwiczenia – interpretacja radiogramów.

UWAGA: Dodatek od organizatorów :)
Uczestnicy warsztatów  mieli dodatkowo okazję zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa pracy w narażeniu, a także z aspektami prawnymi pracy związanej z prowadzeniem weterynaryjnej pracowni rentgenowskiej. Zagadnienia te przybliżyła nam Inspektor Ochrony Radiologicznej lek. wet. Aleksandra Krygowska-Jankowska.