Warsztaty Anestezjologiczne

Termin
17-18.11.2018

Prowadzący
dr n. wet. Piotr Skrzypczak

Program
17.11.2018 Wykłady i ćwiczenia

 • Premedykacja, czyli farmakologiczne przygotowanie pacjenta do znieczulenia ogólnego (czym kierować się przy wyborze leków do przedznieczulenia?)
 • Prowadzenie znieczulenia ogólnego z udziałem anestetyków infuzyjnych
 • Modele znieczulenia z zastosowaniem nowo zarejestrowanych leków w Polsce
 • Schematy znieczuleń do krótkotrwałych procedur diagnostycznych i chirurgicznych
 • Elementy leczenia bólu okołooperacyjnego
 • Kwalifikacja i przygotowanie pacjenta pod względem znieczulenia inhalacyjnego
 • Omówienie budowy aparatu do narkozy wziewnej
 • Premedykacja pod kątem znieczulenia wziewnego
 • Charakterystyka anestetyków inhalacyjnych
 • Prowadzenie znieczulenia w układzie półotwartym i półzamkniętym

18.11.2018 Warsztaty

 • Anestezja wziewna – prowadzenie znieczulenia pacjenta w aspekcie praktycznym
 • Elementy monitoringu okołooperacyjnego

Miejsce
Animal Center, Warszawa, ul. Zamiany 12

FOTORELACJA