Warsztaty Anestezjologiczne

Termin
23-24.11.2019  (brak miejsc)

Prowadzący
dr n. wet. Piotr Skrzypczak

Warsztaty Anestezjologiczne
Program 

23.11.2019 Wykłady i ćwiczenia godz. 9:00 – 18:00 

 • Premedykacja, czyli farmakologiczne przygotowanie pacjenta do znieczulenia ogólnego (czym kierować się przy wyborze leków do przedznieczulenia?)
 • Prowadzenie znieczulenia ogólnego z udziałem anestetyków infuzyjnych
 • Modele znieczulenia z zastosowaniem nowo zarejestrowanych leków w Polsce
 • Schematy znieczuleń do krótkotrwałych procedur diagnostycznych i chirurgicznych
 • Elementy leczenia bólu okołooperacyjnego
 • Kwalifikacja i przygotowanie pacjenta pod względem znieczulenia inhalacyjnego
 • Omówienie budowy aparatu do narkozy wziewnej
 • Premedykacja pod kątem znieczulenia wziewnego
 • Charakterystyka anestetyków inhalacyjnych
 • Prowadzenie znieczulenia w układzie półotwartym i półzamkniętym 

24.11.2019 Warsztaty na sali operacyjnej (z podziałem na grupy)
9:00 – 13:00 zajęcia I grupy
14:00 – 18:00 zajęcia II grupy  

 • Anestezja wziewna – prowadzenie znieczulenia pacjenta w aspekcie praktycznym
 • Elementy monitoringu okołooperacyjnego

Miejsce wykładów
Hotel Plaza ul. Łączyny 5 Warszawa

Miejsce warsztatów
Animal Center, Warszawa, ul. Zamiany 12

Koszt
1200 zł – opłata obniżona, tylko dla wpłat zrealizowanych do dnia 20.10.2019
1300 zł – opłata regularna zrealizowana nie później niż do dnia 15.11.2019 
W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas przerw kawowych, lunch, uczestnictwo w całym szkoleniu (części wykładowej oraz warsztatach).

dodatkowa opcja:
800 zł – opłata za udział w części wykładowej szkolenia (sobota)

UWAGA: Zapisy już tylko na listę rezerwową!

Powrót