Warsztaty Anestezjologiczne

Termin
16-17.05.2020 Trwa rejestracja

Prowadzący
dr n. wet. Piotr Skrzypczak

Program
Warsztaty Anestezjologiczne – znieczulenie miejscowe

16.05.2020 (sobota) 9:00 – 17/18:00

 1. Mechanizm bólu – sposoby jego tłumienia
 2. Leki stosowane do znieczuleń miejscowych – charakterystyka
 3. Rodzaje znieczuleń miejscowych w ortopedii, stomatologii, w leczeniu bólu okołooperacyjnego i zapalnego
 4. Techniki znieczuleń miejscowych na głowie
  1. Znieczulenia do zabiegów okulistycznych
  2. Znieczulenia do zabiegów na uchu
  3. Znieczulenia w stomatologii i chirurgii szczękowej
 5. Techniki znieczuleń miejscowych na kończynach
  1. Blokady dostawowe
  2. Znieczulenia okołonerwowe
  3. Znieczulenia dokanałowe – nadoponowe i podpajęczynówkowe
 6. Znieczulenie zbilansowane
 7. Powikłania po znieczuleniu miejscowym

17.05.2020 (niedziela) Warsztaty 4h
Praktyczna nauka znieczuleń miejscowych u psów i kotów

Koszt

I OPCJA – 2 dni
1200 zł – opłata obniżona, tylko dla wpłat zrealizowanych do dnia 14.04.2020
1300 zł – opłata regularna zrealizowana po powyższym terminie, ale nie później niż do dnia 04.05.2020 
W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas przerw kawowych, lunch, uczestnictwo w całym szkoleniu (części wykładowej oraz warsztatach).

II OPCJA – 1 dzień
800 zł – opłata za udział w pierwszym dniu szkolenia (część wykładowa)
Cena zawiera materiały szkoleniowe, lunch, poczęstunek podczas przerw kawowych pierwszego dnia szkolenia (sobota)

UWAGA: Informujemy, że o ostatecznej rezerwacji miejsca na szkolenie decyduje kolejność spływania wpłat.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól i wysłaniu formularza (przycisk „WYŚLIJ”), na Państwa adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z danymi do przelewu. W późniejszym terminie, na ten sam adres, możemy dosyłać szczegóły organizacyjne dotyczące szkolenia, dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność wpisywanego adresu.
UWAGA: W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM  i w razie konieczności skontaktowanie się z nami. 

Wybór szkolenia

Anestezjologia - znieczulenia miejscowe

Dane uczestnika

Numer ten potrzebny jest do wydania dyplomu potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach i do przyznania punktów edukacyjnych (zgodnie z Uchwałą Nr 62/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 października 2011r.)

Osoby nieposiadające powyższego numeru, wpisują "0"

Dane do faktury

Dieta

 z mięsem bez mięsa bez ryb inna (jaka):

Uwagi

W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o naszych warsztatach? Proszę zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi lub wpisać własną.

 z naszej strony od znajomego z informacji e-mailowej z Facebooka

captcha

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez firmę Akademia Fredwet Dorota Lipińska z siedzibą w Wyględach przy ul. Kujawskiego 112 w celu organizacji i przeprowadzenia powyższego szkolenia. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu prawidłowego wykonania usługi.

Powrót