Warsztaty Anestezjologiczne

Termin
16-17.05.2020

Prowadzący
dr n. wet. Piotr Skrzypczak

Warsztaty Anestezjologiczne
Program  w przygotowaniu 
(zakres – znieczulenia miejscowe)

Powrót