Warsztaty Anestezjologiczne – znieczulenie wziewne

Termin
28-29.11.2020 

Prowadzący
dr n. wet. Piotr Skrzypczak

Warsztaty Anestezjologiczne
Program 

sobota 28.11.2020  Wykłady i ćwiczenia godz. 9:00 – 18:00 

 • Premedykacja, czyli farmakologiczne przygotowanie pacjenta do znieczulenia ogólnego (czym kierować się przy wyborze leków do przedznieczulenia?)
 • Prowadzenie znieczulenia ogólnego z udziałem anestetyków infuzyjnych
 • Modele znieczulenia z zastosowaniem nowo zarejestrowanych leków w Polsce
 • Schematy znieczuleń do krótkotrwałych procedur diagnostycznych i chirurgicznych
 • Elementy leczenia bólu okołooperacyjnego
 • Kwalifikacja i przygotowanie pacjenta pod względem znieczulenia inhalacyjnego
 • Omówienie budowy aparatu do narkozy wziewnej
 • Premedykacja pod kątem znieczulenia wziewnego
 • Charakterystyka anestetyków inhalacyjnych
 • Prowadzenie znieczulenia w układzie półotwartym i półzamkniętym 

niedziela 28-29.11.2020
Warsztaty na sali operacyjnej (z podziałem na grupy)
9:00 – 13:00 zajęcia I grupy
14:00 – 18:00 zajęcia II grupy  

 • Anestezja wziewna – prowadzenie znieczulenia pacjenta w aspekcie praktycznym
 • Elementy monitoringu okołooperacyjnego

Miejsce
Warszawa  (dokładne miejsce zostanie podane w późniejszym terminie)

Powrót