Warsztaty Anestezjologiczne

Termin
12-13.09.2015 r.

Prowadzący
dr n. wet. Piotr Skrzypczak
lek. wet. Monika Januchta

CZĘŚĆ WYKŁADOWA
Znieczulenie infuzyjne z elementami znieczulenia miejscowego
Znieczulenie inhalacyjne psów i kotów
Monitoring śródoperacyjny w trakcie znieczulenia
Analgezja okołooperacyjna
Porównanie metod znieczulenia – pytania, dyskusja

WARSZTATY
Zapoznanie się z budową i działaniem aparatów do znieczulenia wziewnego – praca w układzie półotwartym i półzamkniętym
Premedykacja, indukcja i analgezja lokalna w zależności od modelu znieczulenia
Prowadzenie pacjenta w trakcie znieczulenia infuzyjnego i inhalacyjnego

FOTORELACJA