Warsztaty EKG dla początkujących

Termin:
08.06.2013 r.

Prowadzący:
lek. wet. Anita Wróblewska, Klinika Weterynaryjna Bemowo

Program
I. Wstęp

 • Znaczenie i wykorzystanie elektrokardiografii
 • Układ bodźcoprzewodzący serca
 • Potencjał czynnościowy, powstawanie P-QRS-T
 • Rejestracja i technika wykonywania EKG

II. Interpretacja EKG i zasady prawidłowego opisu

 • Prawidłowy rytm zatokowy
 • Zaburzenia rytmu zatokowego
 • Zaburzenia przewodnictwa (węzeł zatokowy, przedsionkowo- komorowy, pęczek Hisa)
 • Cechy powiększenia mięśnia sercowego
 • Zaburzenia rytmu w wyniku wzmożonej aktywności ośrodków pozazatokowych
  • przedwczesne pobudzenia komorowe
  • przedwczesne pobudzenia nadkomorowe
 • Rytmy zastępcze
 • Inne (hiperkaliemia, płyn w osierdziu)

III. Część praktyczna (ok. 3 godzin)

 • badanie kardiologiczne pacjenta
 • samodzielne opisywanie gotowych zapisów EKG pod czujnym okiem prowadzącego