Warsztaty EKG dla początkujących

Termin
16.01.2016

Prowadzący
lek. wet. Anita Wróblewska, Klinika Weterynaryjna Bemowo

Program
I. Wstęp

 • Znaczenie i wykorzystanie elektrokardiografii
 • Układ bodźcoprzewodzący serca
 • Potencjał czynnościowy, powstawanie P-QRS-T
 • Rejestracja i technika wykonywania EKG

II. Interpretacja EKG i zasady prawidłowego opisu

 • Prawidłowy rytm zatokowy
 • Zaburzenia rytmu zatokowego
 • Zaburzenia przewodnictwa (węzeł zatokowy, przedsionkowo- komorowy, pęczek Hisa)
 • Cechy powiększenia mięśnia sercowego
 • Zaburzenia rytmu w wyniku wzmożonej aktywności ośrodków pozazatokowych
  • przedwczesne pobudzenia komorowe
  • przedwczesne pobudzenia nadkomorowe
 • Rytmy zastępcze
 • Inne (hiperkaliemia, płyn w osierdziu)

III. Część praktyczna

 • badanie kardiologiczne
 • wykonywanie badania elektrokardiograficznego
 • opisywanie gotowych zapisów EKG pod okiem prowadzącego

Koszt
730 zł
W cenie: uczestnictwo w części wykładowej i warsztatowej, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.