Znieczulenie Infuzyjne

Termin
27-28.11.2021

Prowadzący
dr n. wet. Piotr Skrzypczak

Program

Premedykacja i znieczulenia do krótkich procedur diagnostycznych i zabiegowych

 Ocena stanu klinicznego przed znieczuleniem

 • Gatunek i rasa a znieczulenie – zagrożenia
 • Wiek a znieczulenie – pacjent pediatryczny i geriatryczny
 • Klasyfikacja pacjenta – dobór rodzaju znieczulenia do naszego pacjenta

Specyfika działania środków sedacyjnych u psów i kotów

 • Acepromazyna – mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania
 • Midazolam a Diazepam – mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania
 • Alfa 2 agoniści – Ksylazyna, Medetomidyna i Dexmedetomidyna – mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania
 • Alfa 2 antagoniści – Atipamezol – mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania
 • Praktyczne schematy sedacji i premedykacji do różnych procedur diagnostycznych i zabiegowych

Analgetyki w premedykacji i znieczuleniu ogólnym

 • Narkotyki przeciwbólowe o działaniu agonistycznym – Morfina, Metadon, Buprenorfina, Fentanyl i jego odpowiedniki – mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania
 • Narkotyki przeciwbólowe o działaniu agonistyczno-antagonistycznym – Butorfanol mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania

Krótkotrwałe znieczulenie ogólne infuzyjne psów i kotów

 • Etomidat, Propofol, Ketamina, Zoletil, Alfaksalon – mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania
 • Schematy krótkotrwałych znieczuleń w różnych sytuacjach klinicznych

Miejsce
Warszawa

Koszt

OPCJA I
1350 zł – opłata obniżona, tylko dla wpłat zrealizowanych do dnia 25.10.2021
1450 zł – opłata regularna zrealizowana po powyższym terminie, ale nie później niż do dnia 15.11.2021 
W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas przerw kawowych, lunch, uczestnictwo w całym szkoleniu (części wykładowej oraz warsztatach).

OPCJA II
550 zł – udział w pierwszej części szkolenia (cały dzień zajęć w sobotę)
Nie obejmuje udziału w warsztatach niedzielnych.
W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas przerw kawowych, lunch, uczestnictwo w zajęciach sobotnich.
Osoby zainteresowane opcją II proszone są o dopisek „WYKŁADY” w polu UWAGI formularza zgłoszeniowego poniżej. 

UWAGA: Informujemy, że o ostatecznej rezerwacji miejsca na szkolenie decyduje kolejność spływania wpłat.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól i wysłaniu formularza (przycisk „WYŚLIJ”), na Państwa adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z danymi do przelewu. W późniejszym terminie, na ten sam adres, możemy dosyłać szczegóły organizacyjne dotyczące szkolenia, dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność wpisywanego adresu.
UWAGA: W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM  i w razie konieczności skontaktowanie się z nami. 

Wybór szkolenia

Anestezjologia - znieczulenie infuzyjne

Dane uczestnika

Numer ten potrzebny jest do wydania dyplomu potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach i do przyznania punktów edukacyjnych (zgodnie z Uchwałą Nr 62/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 października 2011r.)

Osoby nieposiadające powyższego numeru, wpisują "0"

Dane do faktury

Dieta

z mięsembez mięsabez rybinna (jaka):

Uwagi

W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o naszych warsztatach? Proszę zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi lub wpisać własną.

z naszej stronyod znajomegoz informacji e-mailowejz Facebooka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez firmę Akademia Fredwet Dorota Lipińska z siedzibą w Wyględach przy ul. Kujawskiego 112 w celu organizacji i przeprowadzenia powyższego szkolenia. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu prawidłowego wykonania usługi.

Powrót