Znieczulenie Infuzyjne

Termin
27-28.11.2021

Prowadzący
dr n. wet. Piotr Skrzypczak

Program

Premedykacja i znieczulenia do krótkich procedur diagnostycznych i zabiegowych

27.11.2021 sobota 
Część wykładowa  godz. 9:00 – 18:00
Miejsce: Hotel Wald, ul. Połczyńska 52, Warszawa

 Ocena stanu klinicznego przed znieczuleniem

 • Gatunek i rasa a znieczulenie – zagrożenia
 • Wiek a znieczulenie – pacjent pediatryczny i geriatryczny
 • Klasyfikacja pacjenta – dobór rodzaju znieczulenia do naszego pacjenta

Specyfika działania środków sedacyjnych u psów i kotów

 • Acepromazyna – mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania
 • Midazolam a Diazepam – mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania
 • Alfa 2 agoniści – Ksylazyna, Medetomidyna i Dexmedetomidyna – mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania
 • Alfa 2 antagoniści – Atipamezol – mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania
 • Praktyczne schematy sedacji i premedykacji do różnych procedur diagnostycznych i zabiegowych

Analgetyki w premedykacji i znieczuleniu ogólnym

 • Narkotyki przeciwbólowe o działaniu agonistycznym – Morfina, Metadon, Buprenorfina, Fentanyl i jego odpowiedniki – mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania
 • Narkotyki przeciwbólowe o działaniu agonistyczno-antagonistycznym – Butorfanol mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania

Krótkotrwałe znieczulenie ogólne infuzyjne psów i kotów

 • Etomidat, Propofol, Ketamina, Zoletil, Alfaksalon – mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania
 • Schematy krótkotrwałych znieczuleń w różnych sytuacjach klinicznych

28.11.2021 niedziela 
Miejsce: Klinika Weterynaryjna Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 101, Warszawa 
Część warsztatowa z podziałem na grupy
9:00 – 13:00 – zajęcia grupy I
14:00 – 18:00 – zajęcia grupy I