Ostre Stany Neurologiczne

Termin
10-11.02.2018

Prowadzący
lek. wet. Jacek Sobczyński

Dla kogo?
Szkolenie przeznaczone dla osób, które potrafią wykonać badanie neurologiczne i na jego podstawie określają lokalizację zmiany, umiejscawiając ją w przodomózgowiu, pniu mózgu, móżdżku, układzie przedsionkowym lub rdzeniu kręgowym C1-C5, C6-Th2, Th3-L3, L4-S3. Wymagana znajomość pojęć GMN i DMN, polineuropatie i miopatie, myastenia gravis.  

PROGRAM
Warsztaty Neurologiczne
Ostre stany neurologiczne – jak sobie poradzić?

10.02.2018 (sobota)  godz. 10:00 – 17:00
Miejsce: Gabinet weterynaryjny Bemovet, ul. Klemensiewicza 7 Warszawa
Pacjent z drgawkami
Pacjent z zaburzeniami przedsionkowymi
Pacjent z zaburzeniami przewodnictwa w zakresie nerwów obwodowych i synapsy
– polineuropatie
– myastenia gravis
– porażenia splotów i nerwów obwodowych
 
11.02.2018 (niedziela)  9:30 – 15:00
Miejsce: Gabinet weterynaryjny Bemovet, ul. Klemensiewicza 7 Warszawa

Pacjent z urazem
– uraz wewnątrzczaszkowy
– urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego 

Podczas warsztatów uczestnicy pracują w niewielkich, 3-4 osobowych grupach. Samodzielnie ustalają lokalizację zmian, określają diagnostykę różnicową chorób, proponują dalsze postępowanie i leczenie. 

FORMULARZ REJESTRACYJNY
Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól i wysłaniu formularza, na Państwa adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z danymi do przelewu.

Dane uczestnika

Numer ten potrzebny jest do wydania dyplomu potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach i do przyznania punktów edukacyjnych (zgodnie z Uchwałą Nr 62/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 października 2011r.)

Dane do faktury

Dieta

z mięsembez mięsabez rybinna (jaka):

Uwagi

W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o naszych warsztatach? Proszę zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi lub wpisać własną.

z ogłoszenia w prasieze strony Kliniki Bemowoz naszej stronyod znajomegoz informacji e-mailowej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez firmę Akademia Fredwet Dorota Lipińska z siedzibą w Warszawie przy ul. Kondratowicza 29 lok. 65. w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia oraz przyznania punktów edukacyjnych, w szczególności poprzez prowadzenie korespondencji dotyczącej szkolenia.