Warsztaty Neurologiczne

Termin:
03.12.2011r.

Prowadzący:
dr n. wet. Marcin Wrzosek, Europejski Specjalista Neurologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Program

  • Diagnostyka i leczenie stanów padaczkowych
  • Rozpoznawanie syndromów neurologicznych na podstawie objawów klinicznych