Warsztaty Ortopedyczne

Termin
30.11-01.12.2013 r.

Prowadzący
prof. dr hab. Jacek Sterna, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW Warszawa
dr n. wet. Igor Bissenik, Klinika Weterynaryjna Puławska w Warszawie


Program
sobota – część wykładowa:

  • Badanie ortopedyczne
  • Choroby stawu kolanowego u Yorkshare Terrierów z uwzględnieniem badań radiologicznych
  • Aseptyczna martwica głowy kości udowej
  • Nadwichnięcia szyjne

niedziela – warsztaty, część praktyczna

  • badanie pacjentów ortopedycznych (3-3,5 godziny)