Warsztaty ultrasonograficzne od podstaw

Termin
31.08-01.09.2019 (TRWA REKRUTACJA)

Prowadzący
lek. wet. Wojciech Kinda
lek. wet. Jan Lorenc

Program

31.08.2019 (sobota)

   • Podstawy badania ultrasonograficznego
   • Ultrasonografia poszczególnych układów i narządów:
    – Układ moczowo-płciowy
    – Śledziona i węzły chłonne
    – Układ pokarmowy
    – Wątroba i trzustka
    – Nadnercza, przestrzeń zaotrzewnowa oraz jama otrzewnej
   • Pokazowe badania ultrasonograficzne wykonywane przez prowadzących szkolenie

01.09.2019 (niedziela)

 • Badania prowadzone przez uczestników kursu
  (do wyboru 2 opcje: 4 lub 8 godzin zajęć praktycznych)

Miejsce
wykłady: Hotel Czerwiński, ul. Jutrzenki 119, 02-231 Warszawa 
warsztaty: Animal Active, ul. Łopuszańska 91, 02-232 Warszawa

Koszt

I WARIANT: wykłady +  4 godziny warsztatów w niedzielę
1200 zł – opłata obniżona, tylko dla wpłat zrealizowanych do dnia 31.07.2019
1300 zł
– opłata regularna zrealizowana nie później niż na 2 tygodnie przed szkoleniem
W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas przerw kawowych, lunch, uczestnictwo w całym szkoleniu (części wykładowej oraz warsztatach trwających 4 godziny), certyfikat z przyznanymi punktami edukacyjnymi.

II WARIANT:
wykłady + 8 godzin warsztatów w niedzielę
1850 zł – opłata obniżona, tylko dla wpłat zrealizowanych do dnia 31.07.2019
1950 zł
– opłata regularna zrealizowana nie później niż na 2 tygodnie przed szkoleniem
W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas przerw kawowych, 2 lunche, uczestnictwo w całym szkoleniu (części wykładowej oraz warsztatach trwających 8 godzin), certyfikat z przyznanymi punktami edukacyjnymi.

UWAGA: Informujemy, że o ostatecznej rezerwacji miejsca na szkolenie decyduje kolejność spływania wpłat.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól i wysłaniu formularza (przycisk „WYŚLIJ”), na Państwa adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z danymi do przelewu. W późniejszym terminie, na ten sam adres, możemy dosyłać szczegóły organizacyjne dotyczące szkolenia, dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność wpisywanego adresu.
UWAGA: W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM  i w razie konieczności skontaktowanie się z nami. 

Wybór szkolenia

 wariant I (4 h warsztatów) wariant II (8 h warsztatów)

Dane uczestnika

Numer ten potrzebny jest do wydania dyplomu potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach i do przyznania punktów edukacyjnych (zgodnie z Uchwałą Nr 62/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 października 2011r.)

Osoby nieposiadające powyższego numeru, wpisują "0"

Dane do faktury

Dieta

 z mięsem bez mięsa bez ryb inna (jaka):

Uwagi

W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o naszych warsztatach? Proszę zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi lub wpisać własną.

 z ogłoszenia w prasie ze strony Kliniki Bemowo z naszej strony od znajomego z informacji e-mailowej

captcha

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez firmę Akademia Fredwet Dorota Lipińska z siedzibą w Warszawie przy ul. Kondratowicza 29 lok. 65. w celu organizacji i przeprowadzenia powyższego szkolenia. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu prawidłowego wykonania usługi.

Powrót