Warsztaty USG jamy brzusznej

Termin
I stopień – zakres podstawowy 26-27 listopada 2011 r.

Prowadzący:
dr Wojciech Atamaniuk z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Program

  • wstęp do ultrasonografii narządów jamy brzusznej
  • wskazania do badania USG
  • schemat badania pacjenta
  • prawidłowy obraz ultrasonograficzny narządów jamy brzusznej
  • zmiany patologiczne w obrazie USG narządów jamy brzusznej
  • wybrane przypadki w obrazie ultrasonograficznym szyi, kończyn, czaszki i innych