Warsztaty USG jamy brzusznej

Termin
I stopień – zakres podstawowy 20-21.10.2012r.

Prowadzący
dr Wojciech Atamaniuk z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
lek. wet. Jan Lorenc (część praktyczna warsztatów)

Program

  • wstęp do ultrasonografii narządów jamy brzusznej
  • wskazania do badania USG
  • schemat badania pacjenta
  • prawidłowy obraz ultrasonograficzny narządów jamy brzusznej
  • zmiany patologiczne w obrazie USG narządów jamy brzusznej
  • wybrane przypadki w obrazie ultrasonograficznym szyi, kończyn, czaszki i innych