Warsztaty USG jamy brzusznej

Termin
25.05.2013 r. (sobota) część wykładowa (ok. 10 godzin)
26.05.2013 r. (niedziela) warsztaty – samodzielne wykonywanie badania USG (4 godziny)

Prowadzący
dr Wojciech Atamaniuk z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
lek. wet. Jan Lorenc (część praktyczna warsztatów)

Program
I stopień – zakres podstawowy

  • wstęp do ultrasonografii narządów jamy brzusznej
  • wskazania do badania USG
  • schemat badania pacjenta
  • prawidłowy obraz ultrasonograficzny narządów jamy brzusznej
  • zmiany patologiczne w obrazie USG narządów jamy brzusznej
  • wybrane przypadki w obrazie ultrasonograficznym szyi, kończyn, czaszki i innych