Pacjent Neurologiczny w gabinecie weterynaryjnym – Warsztaty neurologiczne

Termin
26-27.11.2016 r.

Prowadzący
lek. wet. Jacek Sobczyński

26.11.2016 (sobota)  godz. 10:00 – 17:00

 1. Postępowanie z pacjentem neurologicznym
 2. Nauka badania neurologicznego krok po kroku:
  – ocena świadomości, postawy, postury i chodu
  – ocena reakcji postawy
  – badanie odruchów czaszkowych
  – badanie odruchów rdzeniowych
  Każdy uczestnik, pod opieką prowadzących, ćwiczy poszczególne techniki badania, na wszystkich jego etapach. Nabyta wiedza  zostaje natychmiast wykorzystana, zweryfikowana i zastosowana w praktyce, przy badaniu pacjentów.

27.11.2016 (niedziela)  9:30 – 15:00

 • Sesja wykładowa
  Techniki obrazowania wykorzystywane w neuroradiologii
 • Część interaktywna (praca w 3-4 osobowych grupach)
  Studium przypadków klinicznych – wywiad, badanie, diagnostyka, rozpoznanie, omówienie leczenia

Fotorelacja